Přihlášení

Statistiky

 

TOPlist

 

REALIZOVANÉ ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY

 

Pořadové číslo projektu: 1

Obor: Elektrotechnika

Název projektu :

Aplikace s programovatelnými hradlovými poli FPGA

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

V rámci projektu budou realizovány funkční modely prostřednictvím FPGA a počítače zaměřené na využití vstupních a výstupních portů programovatelného hradlového pole ke snímání vstupních dat a k ovládání periferních zařízení.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů, dále s podstatou fungování FPGA a využitím FPGA při realizaci hardwarových prostředků, dále pak s jazykem popisujícím činnost těchto prostředků a s konečnou implementací vytvořeného projektu.

Předpokládaný rozpočet: 16.000 ,- Kč

Koordinátor : Bc. Jan Kotlařík

 

Pořadové číslo projektu: 2

Obor: Elektrotechnika

Název projektu :

Aplikace s jednodeskovým počítačem SBC

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

V rámci projektu je realizován funkční dálkově řízený model prostřednictvím počítače. Základ řídícího systému je v jednodeskovém počítači. Dálkové ovládání je zabezpečeno modulem Bluetooth.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů a s moderními principy řízení a přenosu dat. Pochopí technické řešení dálkového přenosu dat a jeho vyhodnocení na počítači. Mimo realizační tým, ostatním studentům je vytvořena učební pomůcka pro simulaci procesů dálkového řízení. V rámci obhajoby se naučí jasně formulovat myšlenky a budou schopni reagovat na odborné dotazy.

Předpokládaný rozpočet: 16.000 ,- Kč

Koordinátor : Ing. Vilém Závodný

 

Pořadové číslo projektu: 3

Obor: Elektrotechnika

Název projektu:

Vozítka na solární pohon

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu):

V rámci projektu budou navrhována, testována a realizována vozítka poháněná energií z fotovaltických panelů. Cílem je vyvinout takové vozítko, které projede danou zkušební dráhu v nejkratším čase.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů a principem přeměny solární energie pomocí fotovaltaických panelů. Seznámí se s technickým řešením takto poháněných vozítek a takové vozítko se pokusí vyvinout a dále s ním soutěžit.

Předpokládaný rozpočet: 9.000 ,- Kč

Koordinátor : Bc. Filip Doskočil

 

Pořadové číslo projektu: 4

Obor: Elektrotechnika

Název projektu :

Vozítka na  vodíkový pohon

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu):

V rámci projektu budou navrhována, testována a realizována vozítka využívající energii z kyslíko-vodíkových palivových článků. Cílem je vyvinout takové vozítko, které při konstantní dodané energii ujede nejdelší zkušební úsek.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů a principem přeměny energie pomocí kyslíko-vodíkových palivových článků. Seznámí se s technickým řešením takto poháněných vozítek a takové vozítko se pokusí vyvinout a dále s ním soutěžit.

Předpokládaný rozpočet: 11.000 ,- Kč

Koordinátor : Bc. Filip Doskočil

 

Pořadové číslo projektu: 5

Obor: Elektrotechnika

Název projektu:

Ovládání a řízení robotů

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu):

V rámci projektu budou navrhováni, testováni a realizováni roboti s různými dovednostmi. Základem je stavebnice programovatelných robotů Roborobo. Cílem je vyvinout robota, který splní danou dovednost, jako například sledování čáry, fotbal robotů a podobně.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů a principem návrhu a konstrukce robotů. Seznámí se s aplikací různých senzorů, programováním řídící jednotky robota a jeho vývojem. S úspěšně navrženým robotem mohou studenti dále soutěžit.

Předpokládaný rozpočet: 18.000 ,- Kč

Koordinátor : Bc. Filip Doskočil

 

Pořadové číslo projektu: 6

Název projektu :

Modely zařízení generující elektrický proud

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

Vytvoření funkčních modelů strojů na výrobu elektrického proudu a jednoduchých motorů. Modely budou využívány ve výuce fyziky a základů elektrotechniky k pochopení základních fyzikálních zákonů a jejich využití v praxi.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se žáci v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů a fyzikálními principy činnosti různých zdrojů elektrické energie. Pochopí technické řešení stavby těchto zařízení. Mimo realizační tým, ostatním studentům je vytvořena učební pomůcka pro výuku zdrojů elektrické energie. V rámci obhajoby se naučí jasně formulovat myšlenky a budou schopni reagovat na odborné dotazy.

Předpokládaný rozpočet: 28.000 ,- Kč

Koordinátor : Mgr. Iveta Krejčí

 

Pořadové číslo projektu: 7

Obor: Elektrotechnika

Název projektu :

Pracoviště pro výrobu plošných spojů

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

V rámci projektu bude vybudováno pracoviště pro výrobu

plošných spojů fotocestou.

Přínos pro cílovou skupinu:

Vrámci projektu se studenti v realizačním týmu seznámí s vytvořením skutečného pracoviště pro výrobu plošných spojů. Pochopí technické řešení a problematiku při realizaci tohoto pracoviště i následné výrobě desek plošných spojů. Navíc bude vybudována trvalá učební pomůcka pro výrobu plošných spojů a podpůrné pracoviště při řešení dalších projektů.

Předpokládaný rozpočet: 48.000 ,- Kč

Koordinátor : Václav Sedláček

 

Pořadové číslo projektu: 8

Obor: Elektrotechnika

Název projektu :

Ovládání a řízení pomocí programovatelného automatu PLC

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

Pomocí automatu  S7-200 budou ovládány činnosti modelu jeřábu z klávesnice PC. Výkon stejnosměrných motorů modelu bude možno nastavovat pomocí pulsní šířkové modulace. Aktuální stav jeřábu bude vizualizován na displeji PC. Bude potřeba rovněž vyřešit nesoulad mezi výstupy PLC (24 V DC) a přípustným napájecím napětím motorů modelu.

Přínos pro cílovou skupinu:

- porozumět funkci PLC jako prostředku pro řízení strojů

- naučit se vytvářet program pro Simatic v prostředí STEP 7 MicroWin

- provádět řízení a vizualizaci procesu pomocí PC

- model prakticky zprovoznit s využitím znalostí elektroniky

Předpokládaný rozpočet: 25.000 ,- Kč

Koordinátor : Ing, František Nosterský

 

Pořadové číslo projektu: 9

Obor: Strojírenství

Název projektu :

Návrh nákladního výtahu

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

V rámci projektu bude realizován technický a konstrukční návrh nákladního výtahu i se všemi pevnostními výpočty. K projektu bude zhotovena výkresová část. Cílem je navrhnout a propočítat nákladní výtah pro určité konkrétní místo.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou a realizací technické a výkresové dokumentace skutečného  projektu, dále s podstatou fungování a využívání různých programů, s existencí postupů výpočtů a jejich vzájemné propojení a s konečnou implementací vytvořeného projektu.

Předpokládaný rozpočet: 15.000 ,- Kč

Koordinátor : Ing. Jaroslava Zubalíková

 

Pořadové číslo projektu: 10

Obor: Strojírenství

Název projektu :

Výpočet převodovek dle zadaných parametrů

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) : )

V rámci projektu bude realizován počítačový program pro výpočet různých převodovek. Program sám uživatele navede při výpočtu. Cílem je vytvořit návod a učební pomůcku pro výpočet převodovek

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů, dále s podstatou fungování a využívání různých programů, s existencí postupů výpočtů a jejich vzájemné propojení, dále pak s programováním a s konečnou implementací vytvořeného projektu.

Předpokládaný rozpočet: 15.000 ,- Kč

Koordinátor : Ing. Jindřich Kuhn

 

Pořadové číslo projektu: 11

Obor: Strojírenství

Název projektu :

Vytvoření databáze nákladních automobilů

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

V rámci projektu bude realizována databáze nákladních automobilů, která lze vybírat podle různých komponentu stavby samotného automobilu. Cílem je zajistit rozsáhlý katalog nákladních automobilů, podle značek, roku výroby apod.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů, dále s podstatou fungování a využívání různých databází, dále pak s programováním a s konečnou implementací vytvořeného projektu.

Předpokládaný rozpočet: 15.000 ,- Kč

Koordinátor :Ing. Jindřich Kuhn

 

Pořadové číslo projektu: 12  

Obor: Elektrotechnika (SOU)

Název projektu :

Výroba digitálních hodin

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

V rámci projektu jsou realizovány digitální hodiny. Žáci zpracují vzorovou dokumentaci a následně realizují konkrétní zařízení. Na jednoduchém zařízení si osvojí základy fungování jednotlivých elektronických součástek a získají dovednosti v jeho konstruování.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů, dále s podstatou fungování elektronických součástek a možnostmi jejich využití v praxi. Získají dovednosti v konstruování jednoduchého zařízení a zpracování potřebných konstrukčních prvků.

Předpokládaný rozpočet: 10.000 ,- Kč

Koordinátor : Martin Bartoš

 

Pořadové číslo projektu: 13  

Obor: Elektrotechnika

Název projektu :

Výroba elektrické energie

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

V rámci projektu je realizován funkční model výroby a rozvodu elektrické energie z elektrárny přes transformátorové stanice až ke lenošnému uživateli.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s výrobou el. energie. Pochopí technické řešení dálkového přenosu el. energie. Mimo realizační tým, ostatním studentům je vytvořena učební pomůcka pro simulaci procesů dálkového rozvodu el. energie. V rámci obhajoby se naučí jasně formulovat myšlenky a budou schopni reagovat na odborné dotazy.

Předpokládaný rozpočet: 35.000 ,- Kč

Koordinátor : Miloslav Balga

 

Pořadové číslo projektu: 14

Obor: Elektrotechnika

Název projektu :

Reklamní a propagační grafika v technické praxi

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

Jsou zpracovány jednoduché úlohy využitelné pro reklamní účely v praxi. Úlohy jsou zaměřeny na tvorbu plakátů, brožur, propagačních letáků, pozvánek, internetových aplikací apod. V první fázi je proveden teoretický rozbor s návrhem a následně je realizován samotný grafický prvek.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů a pochopí potřebu důkladné teoretické analýzy pro samotnou realizaci.

Předpokládaný rozpočet: 15.000 ,- Kč

Koordinátor : Mgr. Milan Kovařík

 

Pořadové číslo projektu: 15

Obor: Elektrotechnika

Název projektu :

Matematika v technické praxi

Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu) :

V rámci projektu jsou realizována jednoduchá zařízení pro ukázky využití matematiky v technické praxi. Žáci provedou teoretický rozbor oblasti matematiky, který je následně využit v technické úloze. Např. analytická geometrie při měření a zobrazení elektrických veličin, komplexní čísla při řešení elektrických obvodů apod.

Přínos pro cílovou skupinu:

V rámci projektu se studenti v realizovaném týmu seznámí s tvorbou skutečných projektů a poznají potřebu studia matematiky pro praktické využití v technické praxi. Na jednoduchých modelech aplikují jednotlivé oblasti matematiky.

Předpokládaný rozpočet: 22.000 ,- Kč

Koordinátor : Mgr. Lucie Baťková, Ing. František Nosterský
Powered by Joomla!®.