Přihlášení

Statistiky

 

TOPlist

 

"Učíme se pro praxi"

Zkvalitnění výuky odborných předmětů formou žákovských projektů

 

Motto projektu : "Nekažte z pódia, ale veďte za ruku"

("guide on the side, not sage on the stage") .


Projekt je zaměřen na realizaci žákovských projektů, dle požadavků a standardů praxe v oborech elektrotechnika a strojírenství.  Projekt naplňuje potřebu propojení žák základní školy (probuzení zájmu), žák střední školy (získání vědomostí a dovedností) a absolvent (uplatnění na trhu práce, přínos pro společnost).

Klíčové momenty realizace:


1. Návázání spolupráce s vhodnými podnikatelskými subjekty a základními školami v regionu (partneři projektu - VUT Brno, Bors Břeclav a.s. a Fosfa akciová společnost).

2. Příprava a vyškolení garantů a koordinátorů projektových týmů dle požadavků praxe - koordinace s VUT Brno (využití software Microsoft Project)

3. Vytvoření vzorových metodických materiálů pro realizaci studentských projektů a vybudování moderní laboratoře s výpočetní technikou a měřícími přístroji za cca 1 000 000,- Kč.

4. Realizace žákovských projektů (15 žákovských projektů v oborech elektrotechnika a strojírenství, na každý projekt je plánována částka cca 20 000,- Kč viz odkaz) - přehled žákovských projektů po kliknutí.

5. Evaluace a posouzení zpracovaných projektů experty z praxe a akademické obce

6. Zahájení činnosti kroužku pro základní školy "Hrajeme si s technikou"

7. Prezentace projektů - veletrh projektů a jejich veřejná obhajoba

 
Powered by Joomla!®.