Přihlášení

Statistiky

 

TOPlist

 

Dne 31.8.2014 byl ukončen projekt financovaný ESF "Učíme se pro praxi". V článku jsou uvedeny nejdůležitější aktivity projektu.

Informace o realizaci ukončeného projektu "Učíme se pro praxi" (Stránka projektu http://praxe.spsbv.cz. Projekt je realizován od 1. 5. 2012 do 31. 8. 2014. Do projektu bylo zapojeno cca 70 žáků školy. Projekt se výrazně podílel na zvyšování publicity školy. Jeho aktivity prohloubily naši spolupráci se zástupci největších firem v regionu a experty z akademické obce v oblasti technického vzdělávání. V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity a nakoupen následující materiál:

Realizované aktivity:

Exkurze

19. 6. 2012 - Exkurze na VUT Brno FEKT (UREL) (P:Bc. Kotlařík)

20. 6. 2013 - Exkurze na VUT Brno FEKT (UREL) (P:Bc. Kotlařík)

19. 12. 2012 - Odborná exkurze do CZ Loko Česká Třebová (P:Ing. Galanidisová)

12. 4. 2013 – Exkurze Volswagen Bratislava (P:Ing. Galanidisová)

11. 6. 2013 – Exkurze automobilka Kolín (P:Ing. Galanidisová)

23. 6. 2013 – Exkurze Otis a.s. Břeclav (P:Ing. Galanidisová)

25. 6. 2013 – Exkurze Fosfa a.s. Břeclav (P:Ing. Galanidisová)

17. 1. 2014 – Exkurze na FIT VUT Brno (P:Valvoda, Doskočil)

1. 4. 2014 – Exkurze Škoda Mladá Boleslav (P:Ing. Galanidisová)

9. 4. 2014 – Exkurze pro žáky ZŠ Bors a.s. Břeclav (P:Ing. Galanidisová)

25. 6. 2014 – Exkurze VUT Brno FEKT (UREL) (P: Bc. Kotlařík)

Celkem bylo v rámci projektu realizováno 11 exkurzí. Z toho 4 exkurze do laboratoří a pracovišť vysokých škol a 7 exkurzí do podniků v ČR.

Akce pro žáky ZŠ

30. 1. 2013 – 1. Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" - Solární vozítka (P:Bc. Doskočil)

27. 2. 2013 – 2. Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" - Učíme se s počítačovou hrou (P:Bc. Doskočil)

27. 3. 2013 – 3. Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" – Hrajeme si s roboty (P:Bc. Doskočil)

15. 5. 2013 – 4. Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" – Tablet a mobilní telefon (P:Ing. Závodný)

24. 6. 2013 – 5. Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" – Nebojíme se elektroniky (P:Bc. Doskočil)

24. 9. 2013 – 6. Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" – Webové stránky (Mgr. Kovařík)

21. 2. 2013 - Workšop pro žáky ZŠ v rámci dne otevřených dveří

15. -16. 10. 2013 - Workšop pro žáky ZŠ v rámci dne otevřených dveří

23. 10. 2013 – 7. Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" – Hrajeme si s brouky       (P:Bc. Doskočil)

27. 11. 2013 – 8. Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" – Nebojím se elektrického proudu  (P:Mgr. Krejčí)

7. 12. 2013 - Workšop pro žáky ZŠ v rámci dne otevřených dveří

10. 12. 2013 – Akce Otis a.s. – Technika je hra – prezentace projektů pro žáky ZŠ, workšopy, exkurze Otis

18. 1. 2014 - Workšop pro žáky ZŠ v rámci dne otevřených dveří

26. 2. 2014 – 9. Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" – Hrajeme si s mikrokontroléry  (P:Ing. Závodný)

9. 4. 2014 – Exkurze pro žáky ZŠ Bors a.s. Břeclav (P:Ing. Galanidisová)

7.5.2014  - Workšop pro žáky ZŠ Slovácká – prostory ZŠ (P:Mgr. Krejčí)

10. a 11.6.2014 – Veletrh žákovských projektů – účast 3 x ZŠ, workšopy

Celkem bylo v rámci projektu organizováno 9 kroužků pro ZŠ. 7x workšop a 2 x exkurze do firem v Břeclavi.

Představení projektů

5. 11. 2012 - Konkurz do žákovských projektových týmů

27. 11. 2012 - Představení žákovských projektů formou soutěže. V komisi zástupci firem a VUT Brno.

10. 4. 2013 - Den informatiky - představení žákovských projektů

24. 4. 2013 – Den vědy – představení některých projektů na Gymnáziu Břeclav (P:Bc. Doskočil)

12. 4. 2013 – Účast studenta Kostrhuna na soutěži EEICT na VUT Brno. Žákovský projekt č. 2

24. 9. 2013 – Slavnostní předání laboratoře za účasti zástupců škol a politické elity J JMk

2. -3. 10. 2013 - Veletrh vzdělávání Hodonín

7. -11. 10. – Strojírenský veletrh Brno (11. 10. – Prezentace na Strojírenském veletrhu)

15. -16. 10. 2013 – Den otevřených dveří a Veletrh vzdělávání Břeclav

28.1.20147 – Představení projektu na Univerzitě obrany v Brně

17. 4. 2014 – Den informatiky 2014

10. a 11. 6. 2014 – Veletrh žákovských projektů

Odborné školení, kurzy, semináře

25. 6. 2012 - Kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na metodiku řízení žákovských projektů – odborný seminář

28. 2. 2013 - Setkání s absolventem VUT Brno Ing. Kateřinou Komínkovou. Diskuze o dalších možnostech studia v technických oborech – odborný seminář

25. 9. 2013 - Setkání s absolventem oboru Elektrotechnika Bc. Zdeňkem Chmelkou – uplatnění absolventů a studium v Číně – odborný seminář

25. 6. 2013 – Seminář Tablet, moderní telefon

10. 2. 2014 – Setkání s absolventem školy (redaktorem časopisu Computer) Bc. Jakubem Michlovským. – odborný seminář

21. 3. 2014 – Beseda s proděkanem FEKT VUT Brno doc. Ing. Jiřím Házem, Ph.D. – odborný seminář

8x  Odborný seminář pro koordinátory žákovských projektových týmů

25.6.2014 – Odborný seminář v rámci exkurze na VUT Brno – moderní technologie

28.8.2014 – Závěrečná konference projektu spojená s odborným seminářem – vyhodnocení žákovských projektů

Celkem bylo v rámci projektu realizováno 6x odborný seminář pro účastníky projektu a zájemce, 1x kurz a 8x odborný seminář pro pedagogické pracovníky.

Byla nakoupena technika:

1x Laboratoř v ceně cca 1 milion korun
5x pracoviště pro výuku FPGA – programovatelná hradlová pole cca 10 tisíc Kč
16 x Notebook pro realizaci ŽP
7x PC do laboratoře elektro
2 x Tablet Samsung Galaxy
2x Digitální fotoaparát
1x Digitální kamera
1x Pracovištì pro výrobu tištěných spojů
1x Ozvučovací systém pro prezentování žákovských projektů v ceně cca 20 tisíc Kč.
1x Profesionální podvozek pro dálkově řízený model vozítka
5x Jednodeskové počítače Arduino - programování mikrokontrolérů + senzory
15x Vozítko na solární energii
1x Vozítko na vodíkový pohon
3x Stavebnice robotů v celkové ceně cca 20 tisíc Kč.
1x Programovatelný automat PLC Simatic
1x  Van de Graafův generátor cca 14 tisíc Kč
1x Raspberry PI + Pi Face
1x CNC frézka

a další materiál pro realizaci jednotlivých projektů

Celkem bylo investováno do vybavení dílen a pracovišť školy více než 1 700 000,- Kč.

Pro propagaci školy bylo vytvořeno:

20 x prezentační drátěný program s popisky
17 x RollUp s prezentací oboru školy ze zaměřením na obory Elektrotechnika a Strojírenství.

V rámci propojení školy s praxí bylo realizováno:

Byly uzavřeny dohody o spolupráci s vybranými ZŠ v regionu a s firmami : Alca plast s.r.o.; AZ klima; BORS Břeclav a.s.; EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, Břeclav, firma Mikulov na Moravě; Fosfa akciová společnost Fosfa Trading a.s.; Gumotex a.s.; LOGSYS pol. s r.o.; Luděk Zika - CA Pulsar; Moravia Systems a.s.; OTIS, a.s. pobočka Břeclav; Transroll - CZ, a.s. Mimo region byla realizována spolupráce s firmou Diametral spol. s r.o. Praha.

Dne 28.8.2014 v 8:30 hod v AVU SPŠ se uskutečnila závěrečná konference projektu Učíme se pro praxi. Program konference byl postaven na neformální diskuzi o přínosu projektu a jeho využití ve vzdělávacím procesu v budoucnosti. Jednotliví koordinátoři zhodnotili svou práci a práci žákovských týmů a přidali také podněty pro budoucí práci, vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání v odborných předmětech.  

DSCN1604DSCN1678DSCN1671DSCN1643DSCN1639DSCN1602

Ve dnech 10. a 11.6.2014 proběhla v Domě školství v Břeclavi přehlídka žákovských projektů s podtitulem „Hrajeme si s technikou“. Na dvoudenní akci byly žáky oborů elektrotechnika a strojírenství ze Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav prezentovány projekty, kterými se v uplynulých dvou letech žáci zabývali v rámci projektu „Učíme se pro praxi“.  Celý projekt byl financovaný z ESF a státního rozpočtu České republiky.

Cílem přehlídky tvůrčí práce studentů bylo ukázat spolužákům, žákům ze středních škol, žákům základních škol a široké veřejnosti, co je dnešní součástí výuky na technických oborech a jaké možnosti dnes přináší rozvoj komunikačních technologií při studiu na odborné technické škole.

 Akci navštívilo několik základních škol, zástupci břeclavských firem, zástupci VUT Brno, města Břeclav a další zájemci z řad veřejnosti. Všechny návštěvy hodnotily velmi kladně vystavené projekty a mnohdy byly i překvapeny vysokou kvalitou studentských projektů.

 Fotogalerii z přehlídky si můžete prohlédnout na  http://praxe.spsbv.cz/index.php/rok-2014

C Závěrečná konference projektu

7. května 2014 naši studenti připravili program pro žáky ZŠ Slovácké. Předvedli modely zařízení generující elektrický proud, ale i technologii budoucnosti.

Studenti EL 2.A Martin Rejthar, Pavel Hájek a Vít Pochylý bavili žáky pokusy s Van de Graaffovým generátorem. Jejich úžasnou jiskrovou show ocenili žáci bouřlivým potleskem. Petr Janigáč z EL 3.A předvedl žákům, že pracnému vyťukávání písmen na klávesnici bude možná brzy konec. K ovládání počítače nejsou potřeba prsty, stačí si jen nasadit speciální čelenku a ponořit se do hry ovládané pomocí mysli. Pokud žáci chtěli ve "střílečce" například zlikvidovat svého nepřítele, stačilo jen zatnout zuby.
 
DSC04457DSC04461
DSC04464DSC04467Powered by Joomla!®.