• Vytisknout

V úterý 21.1.2014 proběhla pracovní schůzka – seminář koordinátorů žákovských týmů. Celou akcí provázel manažer projektu Ing. Vilém Závodný. Obsahem setkání bylo vyhodnocení průběhu činností a úkolů za uplynulé období. Účastníci konzultovali časový harmonogram realizace projektu. Hlavní náplní semináře byla příprava dokumentů pro obhajoby projektů, včetně dokumentů pro oponentury. Účastníci byli seznámeni s tokem plánovaného finančního krytí projektu. Koordinátoři se dohodli na dalším pokračování kroužku „Hrajeme si s technikou“

IMG 5684 IMG 5678

IMG 5677IMG 5686

.