• Vytisknout

V říjnové dny 15. a 16. byl na naší škole realizován Den otevřených dveří. Součástí této akce pro širokou veřejnost byla také realizována přehlídka žákovských prací projektu Učíme se pro praxi spolufinancovaného z EFS.  Žáci zde měli možnost na několika pracovištích v učebnách a elektrolaboratoři předvést  rodičům, žákům základních škol a veřejnosti  své znalosti z oblasti studovaných oborů, ukázat a prezentovat své dovednosti a tvůrčí práci na miniprojektech.   Všem účastníkům děkujeme za zajímavou akci.