• Vytisknout

V rámci projektu proběhla dne 14. 6. 2012 v prostorách audiovizuální učebny průmyslovky úvodní konference, která informovala o zahájení projektu, jeho cílech a samotné realizaci projektu. Konference se zúčastnili pracovníci školy, zástupci partnerských firem a zástupci spolupracujících základní škol: ZŠ Na Valtické, ZŠ Slovácká a ZŠ Lednice. Dalšími hosty konference byli zástupci Okresní hospodářské komory, Úřadu práce a Města Břeclav.

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku technických předmětů, oborů elektrotechniky a strojírenství, ve spolupráci s praxí, a na zvýšení zájmu žáků o technické obory.

Samotné naplňování cílů projektu bylo spuštěno dne 19.6.2012 realizací odborné exkurze do prostor elektrotechnických laboratoří ústavu radioelektroniky FEKT Vysokého učení technického v Brně a Centra senzorických, informačních a komunikačních systémů. Žáci třetího ročníku elektrotechniky a technického lycea měli možnost nahlédnout do projektů družicových komunikací, mobilních a optických komunikací, digitální televize, softwarového rádia, mikroprocesorové techniky, moderní měřící techniky a bezdrátových technologií. Součástí velmi odborné exkurze bylo i krátké pásmo populárních přednášek o zajímavých technických problémech, jimiž se katedra zabývá.

Studentům byla nabídnuta spolupráce na vlastních maturitních projektech, s možností při jejich realizaci využít laboratoře VUT a konzultační a poradenskou činnost odborných vyučujících. Práci na projektech lze ze strany VUT finančně podpořit např. úhradou cestovného, nebo pořízením materiálu pro praktickou část projektu.

Věříme, že nejenom úvodní konference, ale i tato exkurze byla začátkem úspěšné realizace projektu, a že na jeho konci budou stát výsledky, které přispějí ke zlepšení v oblasti zájmu žáků o technické obory.

V současné době je další aktivitou příprava koordinátorů žákovských projektových týmů k zahájení tvorby samostatných žákovských prací.