• Vytisknout
Dne 10. 9.2013 se ve 13:00 hod v AVU SPŠ uskutečnil 6.odborný seminář určený koordinátorům projektových žákovských týmů. Seminář byl zaměřen na koordinaci další fáze realizace žákovských projektů. V rámci semináře byla řešena problematika sladění realizace žákovských projektů s požadavky na maturitní práce. Účastnící vyhodnotili stav realizací a potřeby pro realizace z hlediska administrativního i materiálního zabezpečení. Byly navrženy další možnosti nákupu pro tvorbu  a prezentaci žákovsklých projektů. Byla řešena problematika označování a evidence vybavení.