• Vytisknout

 Projekt je realizován od 1.5.2012 a realizace je v druhé polovině. Do projektu je zapojeno cca 70 žáků školy. Projekt se výrazně podílí na zvyšování publicity školy. Jeho aktivity prohloubily naši spolupráci se zástupci největších firem v regionu a experty z akademické obce v oblasti technického vzdělávání. K dnešnímu dni byly v rámci projektu realizovány tyto aktivity a nakoupen následující materiál :

Realizované aktivity :

Exkurze

19.6.2012 - Exkurze na VUT Brno FEKT (UREL) (P:Bc. Kotlařík)

20.6.2013 - Exkurze na VUT Brno FEKT (UREL) (P:Bc. Kotlařík)

19.12.2012 - Odborná exkurze do CZ Loko Česká Třebová (P:Ing. Galanidisová)

12.4.2013 – Exkurze Volswagen Bratislava (P:Ing. Galanidisová)

11.6.2013 – Exkurze automobilka Kolín (P:Ing. Galanidisová)

23.6.2013 – Exkurze Otis a.s. Břeclav (P:Ing. Galanidisová)

25.6.2013 – Exkurze Fosfa a.s. Břeclav (P:Ing. Galanidisová)

Akce pro žáky ZŠ

30.1.2013 - Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" - Solární vozítka (P:Bc. Doskočil)

27.2.2013 - Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" - Učíme se s počítačovou hrou (P:Bc. Doskočil)

27.3.2013 - Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" – Hrajeme si s roboty (P:Bc. Doskočil)

15.5.2013 - Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" – Tablet a mobilní telefon (P:Ing. Závodný)

24.6.2013 - Kroužek pro žáky ZŠ "Hrajeme si s technikou" – Nebojíme se elektroniky (P:Bc. Doskočil)

21.2.2013 - Workšop pro žáky ZŠ v rámci dne otevřených dveří

Představení projektů

5.11.2012 - Konkurz do žákovských projektových týmů

27.11.2012 - Představení žákovských projektů formou soutěže. V komisi zástupci firem a VUT Brno.

10.4.2013 - Den informatiky - představení žákovských projektů

24.4.2013 – Den vědy – představení některých projektů na Gymnáziu Břeclav (P:Bc. Doskočil)

12.4.2013 – Účast studenta Kostrhuna na soutěži EEICT na VUT Brno. Žákovský projekt č.2

Odborné školení, kurzy, semináře

25.6.2012 - Kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na metodiku řízení žákovských projektů

28.2.2013 - Setkání s absolventem VUT Brno Ing. Kateřinou Komínkovou. Diskuze o dalších možnostech studia v technických oborech

25.6.2013 – Seminář Tablet, moderní telefon

5x  Odborný seminář pro koordinátory žákovských projektových týmů

 

Byla nakoupena technika:

1x Laboratoř v ceně cca 1 milion korun

5x pracoviště pro výuku FPGA – programovatelná hradlová pole cca 10 tisíc Kč

16 x Notebook pro realizaci ŽP
7x PC do laboratoře elektro
2 x Tablet Samsung Galaxy
1x Pracovištì pro výrobu tištěných spojů
1x Ozvučovací systém pro prezentování žákovských projektů v ceně cca 20 tisíc Kč.
1x Profesionální podvozek pro dálkově řízený model vozítka
2x Jednodeskové počítače Arduino - programování mikrokontrolérů
15x Vozítko na solární energii
1x Vozítko na vodíkový pohon
3x Stavebnice robotů v celkové ceně cca 20 tisíc Kč.
1x Programovatelný automat PLC Simatic

1x  Van de Graaffův generátor cca 14 tisíc Kč

1x Raspberry PI + Pi Face

V nejbližší době bude realizováno :

Prezentační akce firmy Diametral a.s. Praha – slavnostní předání laboratoře žákovských projektů

V rámci propojení školy s praxí bylo realizováno:

Byly uzavřeny dohody o spolupráci s vybranými ZŠ v regionu a s firmami : Alca plast s.r.o.; AZ klima; BORS Břeclav a.s.; EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, Břeclav, firma Mikulov na Moravě; Fosfa akciová společnost Fosfa Trading a.s.; Gumotex a.s.; LOGSYS pol. s r.o.; Luděk Zika - CA Pulsar; Moravia Systems a.s.; OTIS, a.s. pobočka Břeclav; Transroll - CZ, a.s.