• Vytisknout

 

Dne 24.6.2013 se sešli koordinátoři odborných týmů na svém již 5. odborném semináři. Obsahem schůzky bylo vyhodnocení realizace žákovských projektů a plnění úkolů KPT za uplynulé období. Byly zde vyhodnoceny i ostatní aktivity projektu, které byly realizovány v minulém období. Koordinátoři byli informováni o možnostech využití projektového týmu zaměřeného na tvorbu fotografií a videí prací žákovských týmů. Byly zde řešeny otázky koordinace čerpání rozpočtu a evidence materiálu a techniky určené pro realizace žákovských projektů. Účastníci probrali možnosti realizace odborných exkurzí. Všichni se rozešli v pozdních odpoledních hodinách s plány práce na prázdniny.