• Vytisknout

       Dne 10.4.2013 se konal v sále Domu školství tradiční Den informatiky, jako součást projektu školy “Učíme se pro praxi”, spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ESF. Zde žáci čtvrtých ročníků Střední průmyslové školy a Obchdní akademie v Břeclavi z oboru Informatika mohli již po 8. předvést um a nabyté dovednosti ze svého oboru.

      Tuto pro žáky slavnostní událost navštívilo mnoho významných hostů. Rádi přivítali starostu města Břeclavi MUDr.Oldřicha Ryšavého a také zástupce Vysokého učení technického v Brně. Jako první se slova ujala zástupkyně ředitele paní Mgr. Jarmila Uhlířová, jež symbolicky celou událost zahájila. Spolu s hlavním garantem akce panem Ing. Vilémem Závodným společně přivítali hosty. Poté předali slovo proděkanovi VUT doc. Ing. Jiří Házemu, Ph.D.,který vyzval k aktivitě a studentům za dobré výsledky v soutěžích či projektech nabídl přijetí na fakultu VUT bez přijímacích testů.

     Poté už se chopili slova moderátoři akce, studenti čtvrtého ročníku Julian Krčma a Jan Kostrhun. Přítomné provázeli zbytkem dne. Prezentované projekty zúčastněných žáků řešily celou řadu technických problémů z odborné praxe. Příkladem třeba ovládání jeřábu či realizace pohybu robotické ruky pro automatizovanou linku skrze počítač. Autoři projektů rovněž ukázali svoji kreativitu při tvorbě hudby či modelování objektů v programu. Například projekt ovládání počítače pomocí mozkové aktivity ocenilo obecenstvo nadšeným potleskem.

      Závěrem Ing. Závodný poděkoval všem za účast, pochválil autory představovaných projektů a ukončil osmý ročník Dne informatiky.

     Projekt “Učíme se pro praxi” ve spojení s kvalifikovanými pedagogy podporuje rozvoj technických dovedností žáků školy a nemalou měrou zvyšuje úroveň technického vzdělání v našem regionu.

                                                                                       Marek Stöhr a Jakub Šmíd EL3A