• Vytisknout

Úvodní konference projektu

 

"Učíme se pro praxi"

Zkvalitnění výuky odborných předmětů formou žákovských projektů

 

Termín konání: čtvrtek 14.6.2012

Čas:  14,30 hodin

Místo: audiovizuální učebna Střední odborné školy průmyslové Břeclav, nábř. Komenského 1.
 

Program:

14,30 – 14,40 Zahájení   (Ing. Jaroslav Glier – ředitel školy)

14,40 – 15,20 Představení projektu   (Ing. Vilém Závodný – manažer projektu)

15,20 – 15,40 Seznámení s výstupy projektu   (Ing. Rostislav Opletal – garant oborových projektů)

15,40 – 16,00 Ukázka žákovských projektů (Bc. Jan Kotlařík, Bc. Filip Doskočil – koordinátoři projektových týmů)

16,00 – 16,50 Diskuse

16,50 – 17,00 Závěr